Wonen en werken

Wonen en werken hebben hun weerslag op jouw mentale gezondheid. Ben je niet gelukkig in je werk? Heb je financiële zorgen of krijg je je huis niet verkocht? Hier vind je praktische adviezen voor als het je in wonen of werk tegenzit.